Alabado seia* dios

que xa veu a barateza

van os homes a real

catro van nunha peseta