Alegría, alegría.

Eu ben sei onde i-a hai,

indo polo río arriba

no muíño de meu pai.