Arriba, que abaixo non

Onde se dá a laranxa

Tamén se dá o limon