Cando canto unha cantigha

Todos miran para minhe

Fato de bocas abertas

Na miña vida tal vinhe