Catro cousas hai no mundo

que revolven o sentido

amar e non ser amado,

querer e non ser querido.