Desde aquí de onde Eu estou

vexo a casa do meu sogro

heille de casar un fillo

se está de Dios ou non morro