I a que non canta nin baila

a que vén á polavila?

Vén mirar o que se pasa

pra contar en doutro día