Levaino mozas, levaino

levaino que ben se leva

levaino mozas, levaino

o cantar da nosa Terra"