Non te cases queridiña

co mariñeiro do mar,

arma a vela e arma a vela

e vai cara ao seu lugar.