O cregho vendiu e vendiu

o que non ten que vender

vendiu o rabo da burra

por non lle dar de comer