O Mar anda que desanda

anda que desaparece.

Quen ten amores non durme;

quen non os ten, adormece.