Os ollos con que me miras

Son como as augas do mar,

Os ollos con que me miras,

Nunca os poderei olvidar