Polo castro abaixo vén Rodas

arrimado a un pau de buxo

vénlle preguntar a Sinción

se a galiña branca puxo.