Solteiriña, non te cases

non déixe-la boa vida

que eu ben sei dunha casada

que chorou no outro día