Unha vella dixolle á outra

polo burato da porta:

ti goberna a túa vida

que a miña nada che importa