Vale mais unha morena

alejre do corazón

que unha blanquiña de cara

con pouca desposición