Vente conmigo laranxa

Deixa quedar o limonhe

Durmirás na miña cama

Detrás do meu corazonhe.