Skip to main content

Estudo

ARQUEOLÓXICO E HISTÓRICO-ARTÍSTICO

DO

Convento de Santa Clara

Pontevedra

Episodio 1

Primeiros resultados das escavacións arqueolóxicas

Neste primeiro vídeo sobre as escavacións arqueolóxicas móstrase o que están a revelar as catas: novas construcións e elementos estruturais e varias zonas de enterramento con información valiosa para comprender a evolución do Convento ao longo do tempo.

Episodio 2

Estudo da documentación histórica e tratamento do material das escavacións.

O traballo que están a realizar, Suso Vila, coordinador da sección histórico-artística, explica o papel feminino no Convento que se desprende do estudo da documentación; e Aldara Rico Rey, restauradora da intervención, expón que tipo de materiais das escavacións se están a procesar, principalmente cerámica (séculos XV a XVIII), alfinetes, restos óseos...
Os traballos consistirán en escavacións masivas, levantándose incluso boa parte do claustro da construción. Entre os traballos a realizar inclúese a investigación e documentación desde o punto de vista histórico-artístico da evolución do conxunto conventual desde as súas orixes ata a actualidade, así como a caracterización das súas fases construtivas. Tamén se vai realizar unha lectura estratigráfica dos paramentos das edificacións coa finalidade de recoñecer os diferentes episodios construtivos-destrutivos desenvolvidos ao longo dos máis de 750 anos de historia do convento, e avaliar a potencialidade arqueolóxica deste ámbito do borde do conxunto histórico de Pontevedra, que sufriu poucas transformacións desde a Idade Media ata a actualidade. Así mesmo, farase unha lectura do subsolo.

Podes atopar mais información sobre esté proxecto nesta fonte: pontevedraviva.com "Os estudos arqueolóxico e histórico-artísticos sobre Santa Clara comezarán a primeiros de xuño"
Producido por UTE Citania Arqueoloxía-Prospectiva e Análises Arqueolóxicas SLP.
Promove o Múseo de Pontevedra, Depuntación e Concello de Pontevedra.

Realización e Montaxe: Lukas Santiago
Música orixinal: Xandre Outeiro

A web inclúe un completo arquivo sobre a historia do convento de Santa Clara. Inclúe varias seccións con fotos e vídeos ademais de ser un punto de reserva para visitar os diferentes espazos que conforman o convento.