Todo o que necesitas saber

O ritual da i-aña:

moito máis ca tocar os leghóns