Plataforma pola Oficialidá del Gallego-Asturiano

Hoi foi un día histórico unde se demostróu el apoyo popular á reivindicación d'un estatus llegal digno pras nosas llinguas: el da oficialidá. Allí tuvemos un peteiro d'asturianos y asturianas del occidente. Nel comunicao final da Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana, delantre de miles de personas, como nun podía ser d'outro xeito tamén houbo un sito prá nosa llingua:
"Nese proceso de negociación prá redacción del artículo cuarto, hai que recordaryes a os diputaos y diputadas qu’a oficialidá del asturiano nun pode volver reproducir en Asturias as situacióis de marxinación cuas que precisamente queremos acabar. El galego-asturiano ten que ter el mesmo reconocemento qu’a lingua asturiana. Y eso incluye qu’a lingua se chame oficialmente col nome que ye dá toda a lexislación, el que leva nas súas normas ortográficas, el que defende el sou movemento de reivindicación y el qu’hasta hai dous días vía usando el Goberno asturiano. Pedimos seriedá, non ocurrencias.

Esta lingua na que tamos falando agora é tamén parte del noso patrimonio lingüístico y os asturianos y asturianas que viven entre el Navia y el Eo tein que ter el mesmo trato de respeto qu’os demáis. Iba ser inaceptable qu’esta reforma pr’acabar con discriminacióis poda fer qu’os falantes de galego-asturiano se sintan discriminaos nel marco novo da oficialidá. A oficialidá é pr’ampliar as oportunidades d’uso social, non pra limitalas".

Como diz a cántiga, ¡chegóu el hora!

rede, asociacións, Asturies

Outras olladas

 • Lume na palleira - Felicía Insuela

  Programa especial Felicia Insuela no programa Lume Na Palleira na RTVG.
 • O Rueiro das Flores

  "O Rueiro das Flores" é unha curtametraxe baseada no testemuño dunha informante de Leboráns, en Trasmonte (Ames), chamada Pilar.
 • Universo Cantigas

  O proxecto Universo Cantigas ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos que integran a lírica profana galego-portuguesa,
 • Músicas da Terra de Montes

  musicasdaterrademontes.com
  Recuncho adicado á música da comarca da Terra de Montes, centrándose na conservación, estudo e difusión das zonas do concello de Forcarei e antigo concello de Cerdedo creado polo músico Rubén Troitiño.