Peixeiras - Pulpeiras

Vente, ventiño do Norte

vente, ventiño mareiro

Vente, ventiño do Norte

serás o meu compañeiro

Despedida

Ponte dereita, rapaza

Que che veñen a pedir

Eu ben dereita me poño

Pero non os vexo vir

Tendal

Eu sei apañar no toxo

Tamén o sei encarrar

Tamén sei tomar amores

Tamén os sei olvidar

Fiada

Manüel, Manüeliño

por ti doi-m'o corazón

que dormes con catro cabras

metidas na habitación

Mafia

Aghora xa s'acabou

O tempo que t'eu amaba

Tres anos e mais un dia

Mira que cegha eu andaba!

Xunta en Barro

Verbo xido, miña purria

Que intervás por areona

Hei-che de valdri-los zúrrios

E rosmarche na morrona