O carballo da Portela

Dá tres carros de madeira

Un p'ra min, outro p'ra ti

Outro para que-no queira