Hei-te d'amar, e máis hei

non me perda-lo cariño

non che perderei a lei