Arquivo cantigas

Mafia

Aghora xa s'acabou

O tempo que t'eu amaba

Tres anos e mais un dia

Mira que cegha eu andaba!

Xunta en Barro

Verbo xido, miña purria

Que intervás por areona

Hei-che de valdri-los zúrrios

E rosmarche na morrona

Trator - Barro

Olvidaches-me por probe

E eu por rico te deixei

Vale máis probe con honra

Ca rico de mala lei

Mafia

Os mociños que hai aghora

E mai-los que aghora vén

Pegha-ll'a rábia no corpo

Porque lle a barba non vén