Skip to main content
Chamadita

A porca de túa nai

ten a paxara pelada

de subir polos piñeiros

e baixar escarranchada

Tito e manolo

O carallo vintenove

foi á feira dos nobelos

se mo vedes por alíe

dádelle a carne con pelos