Ben me sabes

O paxaro carpinteiro

para traballar s'agacha

eu tamén son carpinteiro

s'estou ca miña rapaza

Ben me sabes

O paxaro cando canta

mete o rabo na silveira,

tamén o metías ti

nunha rapaza solteira

primas

O paxaro cando chove

mete o rabo na silveira

así fai a boa moza

cando non ten quen a queira