Skip to main content

Cantai e bailai meniñas

e ghardai o farropeiro

que a que non canta nin baila

é a que o dá primeiro

Chamadita

A pulgha salta da cama

e da cama salta ao chan

do chan salta pra unha perna

e da perna, ao mazapán

Eu pidin-llo onha nena

no porteliño do prado,

respondeu-m'a picarona

Qu'estaba o campo mollado.

primas

E a vella de Taboadelo

respondeu á de Xustáns

teño máis callos na cona

que o ferreiro ten nas mans

E ao se deitar cun vello

non sei que gusto lle topan,

pola noite dice Ai!

pola mañá dice Opa!

primas

Unha vella de Xustáns

díxolle á de Taboadelo

ghaño máis cartos coa cona

que o ferreiro co martelo