Ben me sabes

Ó Santo Cristo da Estrada

din que non lle medra o pelo

O que lle medra é o carallo

de non ter onde metelo!