Tito e manolo

A puntiña do carallo,

a puntiña non é nada

mete-m'o carallo enteiro

iso si qu'é foliada