Tito e manolo

Ai, que alta vai a lúa

por debaixo do tellado

como queres que te queira

con ese rabo delghado