Chamadita

As esfolladas do millo

non dan porveito a ninguén

mandei o meu home a ela

esfolláronmo tamén