Ben me sabes

Cando te colla no prado

Como te collín máis veces,

Heiche de meter no corpo

Herba para nove meses.