Skip to main content
Costureiras

Cantai e bailai meniñas

e ghardai o farropeiro

que a que non canta nin baila

é a que o dá primeiro


Leave a comment

Please login to leave a comment.