Ben me sabes

Como te pille no prado

como te pille máis veces

hei-che de meter no corpo

erva para nove meses (!)