Skip to main content
Ben me sabes

Maria, ti é-lo demo

sempre m'andas atentando

ou no rio, ou na fonte

sempre te atopo lavando