Chamadita

Maripepa ten un niño

entre as tellas do tellado.

Cando chove, Maripepa,

o teu niño está mollado.