Tito e manolo

Mira aquel que anda no baile

soxeita ben os calzós

quen lle dera dentro deles

un ferrado de abellós