Ben me sabes

O cura mais a criada

foron ver os cabritiños,

a criada foi de costas

o cura foi de fuciños.