Skip to main content
Ben me sabes

Paso pola tua porta

sempre me cai o sombreiro

de mirar prà tua ventana

por se ten bo subideiro