Skip to main content
primas

Se as conas tiveran dentes

E morderan con firmeza

Estaría o mundo cheo

De carallos sen cabeza