Lola

Non quero zapatos baixos

Que se me enterran na area,

Non quero amores de lonxe

Que os teño na miña aldea

Gaiteiro despedida

As estrelas miudiñas

son as que alumbran o tempo.

Home de moitas amantes

varéalle o pensamento.

Rinran

Paxaro que vas voando

por riba de Caritel

toma, lévalle esta carta

prao meu amor Manüel

Xunta en Barro

Pasei a ponte do Cando

paseina dunha carreira

pensei pillar unha troita

collín unha costureira

Maruja Flores - Xandre Outeiro

Asubía, asubiou

non tiña barba na cara

quen a min m'amiasou

Verde Jalo

Escribíache unha carta

toda de letras azules

que me mande-lo anillo

anque sea polas nubes