És com'unha rán en cuiros,

un sigharro sen camisa,

un leghartiño ó sol,

un sapo morto de risa