Fiada

Manüel, Manüeliño

por ti doi-m'o corazón

que dormes con catro cabras

metidas na habitación

Xunta en Barro

Verbo xido, miña purria

Que intervás por areona

Hei-che de valdri-los zúrrios

E rosmarche na morrona

Mafia

Aghora xa s'acabou

O tempo que t'eu amaba

Tres anos e mais un dia

Mira que cegha eu andaba!

Danza da Insual - Festa de Rebordelo

A miña sogra é unha "zorra"

heina de facer rabear-e

nin me ll'hei casar coa filla

nin lla hei de deixar casar-e