A cantar gañei o dote

A bailar, o casamento.

Se miña nai fora outra

xa me tiña nun convento.’