A lúa para saír

a ninguén pediu licéncia

eu para cantar aquí

pídoa con reverencia