A Lisboa van os homes

a Lisboa por ghanar

Lisboa queda no eido

pra quen quere traballar