A miña sogra morreume

e enterreina no palleiro

deixelle o brazo de fóra

pra que tocara o pandeiro