A muller que capa os homes

vive nos campos de Noia

fuxí homes, fuxí homes

velaí vén a capadora