Adiós feira de Famelga

feira de pasar o tempo

onde se van pasear

catro cabezas de vento