Agora non canto máis-e,

nin canto nin cantarei-e.

Que me levan o amor,

para o servicio do rei-e.