Ai Pazo de Guimarei

estás que morres de risa

de ver-e ás rapaciñas

con peineta e sen camisa